Doktorat: Jerzy Rydlewski

Doktorant: Jerzy Rydlewski

Promotor - Antoni Leon Dawidowicz

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2008-03-27

Zakończenie: 2010-12-16

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Wojciech Niemiro
Zbigniew Szkutnik
Powrót