Doktorat: Karol Gryszka

Doktorant: Karol Gryszka

Promotor - Klaudiusz Wójcik

Promotor pomocniczy - Marcin Kulczycki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2014-10-30

Zakończenie: 2016-01-28

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Joanna JanczewskaPolitechnika GdańskaRecenzja dr hab. Joanna Janczewska
Piotr OprochaRecenzja dr hab. Piotr Oprocha

Załączone pliki

Powrót