Doktorat: Anna Gierzkiewicz-Pieniążek

Doktorant: Anna Gierzkiewicz-Pieniążek

Promotor - Klaudiusz Wójcik

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2008-04-24

Zakończenie: 2011-02-24

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marian MrozekKMO
Wacław Marzantowicz
Powrót