Doktorat: Damian Brzyski

Doktorant: Damian Brzyski

Promotor - Małgorzata Bogdan

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2014-06-26

Zakończenie: 2016-05-19

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Załączone pliki

Powrót