Doktorat: Tomasz Beberok

Doktorant: Tomasz Beberok

Promotor - Mirosław Baran

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2013-09-26

Zakończenie: 2015-09-15

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Włodzimierz ZwonekKAM
Paweł DomańskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Powrót