Profesura: Tomasz Rybicki

Doktorant: Tomasz Rybicki

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2013-06-27

Zakończenie: 2015-06-11

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Bronisław WajnrybPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Paweł WalczakUniwersytet Łódzki
Janusz GrabowskiInstytut Matematyczny PAN
Barbara OpozdaKG
Powrót