Doktorat: Ngoc Cuong Nguyen

Doktorant: Ngoc Cuong Nguyen

Promotor - Sławomir Kołodziej

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2013-06-27

Zakończenie: 2014-09-25

Wynik postępowania: przyznano

Powrót