Doktorat: Ewa Marciniak

Doktorant: Ewa Marciniak

Promotor - Szymon Peszat

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2013-06-27

Zakończenie: 2019-05-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Elżbieta FerensteinPolitechnika WarszawskaRecenzja - dr hab. Elżbieta Ferenstein
Jacek JakubowskiUniwersytet WarszawskiRecenzja - prof. dr hab. Jacek Jakubowski

Załączone pliki

Powrót