Doktorat: Michał Handzlik

Doktorant: Michał Handzlik

Promotor - Marek Zaionc

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2013-06-27

Powrót