Profesura: Mirosław Baran

Doktorant: Mirosław Baran

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2013-05-23

Zakończenie: 2016-01-26

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Sławomir KołodziejKAM
Anna KamontInstytut Matematyczny PAN, oddział w Gdańsku
Anna ZdunikInstytut Matematyki, Uniwersytet Warszawski
Piotr MankiewiczInstytut Matematyczny PAN
Powrót