Doktorat: Iwo Biborski

Doktorant: Iwo Biborski

Promotor - Krzysztof Nowak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2013-05-23

Zakończenie: 2014-09-25

Wynik postępowania: przyznano

Załączone pliki

Powrót