Profesura: Włodzimierz Mikulski

Doktorant: Włodzimierz Mikulski

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2012-10-25

Zakończenie: 2015-03-30

Wynik postępowania: odrzucono

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jacek ŚwiątkowskiUniwersytet Wrocławski
Zbigniew Olszak
Aleksy Tralle
Paweł WalczakUniwersytet Łódzki
Powrót