Habilitacja: Anna Pelczar-Barwacz

Doktorant: Anna Pelczar-Barwacz

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-10-26

Zakończenie: 2013-06-27

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Grzegorz LewickiKTARecenzja
Rafał LatałaUniwersytet WarszawskiRecenzja
Piotr KoszmiderInstytut Matematyczny PAN w WarszawieRecenzja

Załączone pliki

Powrót