Profesura: Tomasz Szemberg

Doktorant: Tomasz Szemberg

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2012-10-25

Zakończenie: 2014-12-19

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Wojciech KucharzKFR
Piotr PragaczInstytut Matematyczny PAN
Andrzej Białynicki-Birula
Wojciech GajdaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Powrót