Doktorat: Magdalena Nowak

Doktorant: Magdalena Nowak

Promotor - Wiesław Kubiś

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-12-20

Zakończenie: 2014-10-30

Wynik postępowania: przyznano

Powrót