Doktorat: Paweł Goncerz

Doktorant: Paweł Goncerz

Promotor - Leszek Gasiński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-06-28

Powrót