Doktorat: Przemysław Rola

Doktorant: Przemysław Rola

Promotor - Armen Edigarian

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-05-31

Zakończenie: 2014-10-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Piotr KobakZMF
Łukasz Stettner
Powrót