Doktorat: Sylwia Dudek

Doktorant: Sylwia Dudek

Promotor - Leszek Gasiński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-05-31

Zakończenie: 2014-05-29

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Krzysztof Chełmiński
Grzegorz KarchUniwersytet Wrocławski
Powrót