Doktorat: Sebastian Baran

Doktorant: Sebastian Baran

Promotor - Armen Edigarian

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-05-31

Zakończenie: 2019-06-27

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marek CapińskiAkademia Górniczo HutnicznaRecenzja - prof. dr hab. Marek Capiński
Krzysztof DębickiUniwersytet WrocławskiRecenzja - prof. dr hab. Krzysztof Dębicki

Załączone pliki

Powrót