Profesura: Klaudiusz Wójcik

Doktorant: Klaudiusz Wójcik

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2011-09-29

Zakończenie: 2013-01-17

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Wojciech KucharzKTO
Jerzy Jezierski
Wojciech Kryszewski
Henryk Żołądek
Powrót