Habilitacja: Tomasz Szarek

Doktorant: Tomasz Szarek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2003-06-26

Zakończenie: 2004-05-31

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jerzy OmbachKMS
Powrót