Doktorat: Jan Pudełko

Doktorant: Jan Pudełko

Promotor - Antoni Leon Dawidowicz

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2005-04-21

Zakończenie: 2007-01-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jerzy OmbachKMS
Wiesław Zięba
Powrót