Doktorat: Michał Niedzwiedź

Doktorant: Michał Niedzwiedź

Promotor - Michał Szurek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2007-02-22

Powrót