Doktorat: Joanna Kowynia

Doktorant: Joanna Kowynia

Promotor - Grzegorz Lewicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2007-03-29

Powrót