Doktorat: Barbara Dziadkowiec

Doktorant: Barbara Dziadkowiec

Promotor - Mirosław Baran

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2010-09-30

Powrót