Doktorat: Jolanta Jarnicka

Doktorant: Jolanta Jarnicka

Promotor - Jerzy Ombach

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2005-06-23

Zakończenie: 2006-11-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Antoni Leon DawidowiczKMS
Roman Różański
Powrót