Doktorat: Wojciech Banaś

Doktorant: Wojciech Banaś

Promotor - Zygmunt Wronicz

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2010-05-27

Zakończenie: 2013-06-27

Wynik postępowania: przyznano

Powrót