Profesura: Armen Edigarian

Doktorant: Armen Edigarian

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2010-05-27

Zakończenie: 2011-11-03

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marek JarnickiKAM
Stanisław JaneczkoPolitechnika Warszawska
Jacek Chądzyński
Arkadiusz Płoski
Powrót