Profesura: Sławomir Cynk

Doktorant: Sławomir Cynk

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2009-09-24

Zakończenie: 2011-08-04

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Barbara OpozdaKG
Piotr PragaczInstytut Matematyczny PAN
Zbigniew Szafraniec
Jarosław Wiśniewski
Powrót