Doktorat: Tomasz Grysztar

Doktorant: Tomasz Grysztar

Promotor - Ludwik M. Drużkowski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2008-12-18

Powrót