Doktorat: Aleksander Urbański

Doktorant: Aleksander Urbański

Promotor - Wojciech Słomczyński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2007-06-28

Powrót