Doktorat: Jacek Gruszczyński

Doktorant: Jacek Gruszczyński

Promotor - Marian Jabłoński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2004-06-24

Zakończenie: 2006-06-29

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Stanisław MigórskiKTOiS
Tadeusz Czachórski
Powrót