Doktorat: Katarzyna Grasela

Doktorant: Katarzyna Grasela

Promotor - Ołeh Łopuszański

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2003-11-13

Zakończenie: 2006-06-29

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jan StochelKAF
Grzegorz Łysik
Powrót