Doktorat: Agnieszka Rygiel

Doktorant: Agnieszka Rygiel

Promotor - Armen Edigarian

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2007-09-27

Zakończenie: 2013-09-26

Wynik postępowania: przyznano

Powrót