Doktorat: Marcin Radwański

Doktorant: Marcin Radwański

Promotor - Jerzy Ombach

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2008-09-25

Powrót