Doktorat: Przemysław Kliś

Doktorant: Przemysław Kliś

Promotor - Armen Edigarian

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2009-12-17

Zakończenie: 2013-11-28

Wynik postępowania: przyznano

Powrót