Doktorat: Ewa Szlachtowska

Doktorant: Ewa Szlachtowska

Promotor - Petru Cojuhari

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2009-06-25

Zakończenie: 2015-02-26

Wynik postępowania: odrzucono

Powrót