Doktorat: Krzysztof Wesołowski

Doktorant: Krzysztof Wesołowski

Promotor - Grzegorz Lewicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2010-05-27

Zakończenie: 2015-03-26

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jacek TaborKUM
Kazimierz Goebel
Powrót