Doktorat: Witold Jarnicki

Doktorant: Witold Jarnicki

Promotor - Tadeusz Winiarski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2003-01-09

Zakończenie: 2005-06-23

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Piotr TworzewskiKTO
Jacek Chądzyński
Powrót