Doktorat: Zbigniew Burdak

Doktorant: Zbigniew Burdak

Promotor - Marek Kosiek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2004-05-27

Zakończenie: 2005-06-23

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marek SłocińskiKAF
Jaroslav Zemanek
Powrót