Doktorat: Piotr Kalita

Doktorant: Piotr Kalita

Promotor - Robert Schaefer

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2004-04-29

Zakończenie: 2005-06-23

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Stanisław MigórskiKTOiS
Marcin Studniarski
Powrót