Doktorat: Piotr Jucha

Doktorant: Piotr Jucha

Promotor - Włodzimierz Zwonek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2002-09-26

Zakończenie: 2004-10-28

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Zbigniew BłockiKAM
Ewa Ligocka
Powrót