Doktorat: Paweł Zapałowski

Doktorant: Paweł Zapałowski

Promotor - Włodzimierz Zwonek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2002-06-27

Zakończenie: 2004-06-24

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marek JarnickiKAM
Tadeusz Kuczumow
Powrót