Doktorat: Joanna Jaroszewska

Doktorant: Joanna Jaroszewska

Promotor - Andrzej Lasota

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2002-04-24

Zakończenie: 2004-05-27

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jerzy OmbachKMS
Tomasz Komorowski
Powrót