Doktorat: Agnieszka Lipieta

Doktorant: Agnieszka Lipieta

Promotor - Grzegorz Lewicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2001-06-28

Zakończenie: 2004-01-08

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Mieczysław Mastyło
Stefan Rolewicz
Powrót