Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Laureat: Marek Jarnicki

Rodzaj uhonorowanej działalności: inne

Rok: 1994

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Minister Edukacji Narodowej

Laureat otrzymał nagrodę za monografię.