Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk

Laureat: Marek Jarnicki

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 1988

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polska Akademia Nauk