Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Laureat: Marcin Kozik

Rodzaj uhonorowanej działalności: osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

Rok: 2011

Rodzaj: nagroda

Charakter: dla jednostki

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Prezes Rady Ministrów

Laureat otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione naukowe osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.