ACADEMIA 2016

Laureat: Adam Roman

Rodzaj uhonorowanej działalności: inne

Rok: 2022

Rodzaj: wyróżnienie

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Rektor Politechniki Warszawskiej

Konkurs na najlepszą publikację akademicką w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych towarzyszył Targom Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016.