Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Laureat: Krzysztof Ciesielski

Rodzaj uhonorowanej działalności: wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Rok: 2017

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

To odznaczenie państwowe przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce.